Wyniki z zawodów mogą zostać automatycznie przesłane bezpośrednio do odpowiedniego serwisu statystycznego. Funkcja ta dotyczy baz, które akceptują automatyczne przesyłanie wyników np. serwis Tilastopaja.


Obecnie funkcja dotyczy organizatorów zawodów w Danii (działających pod Duńską Federacją Lekkoatletyczną) i Szwecji i dostępna jest po wyborze Zawody Szczegóły Ogólne Wysyłanie wyników do statystyk.


 

Wybierz opcję Aktywne, aby automatycznie wysyłać wyniki z zawodów lub Nieaktywne, aby zrezygnować z tej opcji.

Po aktywowaniu organ zarządzający zostanie automatycznie powiadomiony o żądaniu automatycznego przesyłania wyników do bazy statystycznej. W ten sposób związek będzie mógł odpowiedzieć na Twoją prośbę bezpośrednio za pośrednictwem platformy Roster.


Aktualny status widoczny jest w polu Status zawodów wg Związku.


Status zawodów może przyjąć wartość: Oczekuje na zatwierdzenie, Zatwierdzone lub Odrzucone.


UWAGA: Funkcja nie jest jeszcze dostępna w Polsce.