Użytkownicy systemu Roster Athletics z rolą Administratora lub Księgowego (więcej informacji o rolach znajdziesz w poradniku Role członków organizacji), mają dostęp do informacji o wszystkich płatnościach związanych z daną organizacją.


W celu zobaczenia wszystkich szczegółów dotyczących płatności, z lewego menu w sekcji ADMINISTRACJA wybierz Przegląd płatności.Aby wyświetlić informacje o płatnościach, musisz wybrać zawody w polu Zawody oraz/lub wybrać interesujący Cię okres (pola Od daty/Do daty).


Możesz wybrać Obecny miesiąc, Poprzedni miesiąc lub Obecny rok, klikając przycisk Więcej i wybierając odpowiednią pozycję z listy.Po aktywowaniu filtrów, kliknij przycisk Wczytaj dane.


Możesz zdecydować jaki widok chcesz wyświetlić. Wybierz Uproszczony, jeżeli chcesz zobaczyć tylko podsumowanie wszystkich płatności lub Zaawansowany, aby zobaczyć listę i szczegóły wszystkich płatności.
Widok Zaawansowany uwzględnia wszystkie płatności, które spełniają wcześniej określone kryteria. Tabela zawiera następujące kolumny:

 • Zawody - nazwa zawodów,
 • Rodzaj - Registration (opłata za konkurencję) lub MeetingFee (opłata za udział w zawodach)
 • Konkurencja - nazwa konkurencji i kategorii wiekowej,
 • Zgłaszający - imię i nazwisko osoby, która dokonała zgłoszenia,
 • Adres e-mail - adres e-mail osoby, która dokonała zgłoszenia,
 • Uczestnik - imię i nazwisko osoby zgłoszonej lub nazwa zgłoszonej sztafety,
 • Licencje - numer licencji zawodnika (obecnie dotyczy tylko zawodników z Wielkiej Brytanii),
 • Status - status płatności,
 • Przetworzono - data i godzina płatności w strefie czasowej UTC (minus jedna godzina w stosunku do czasu w Polsce),
 • Waluta - kod waluty,
 • VAT % - procentowa wartość podatku VAT,
 • Obciążono - wysokość wniesionej opłaty, w tym prowizje, opłaty za płatność i VAT (jeżeli dotyczy),
 • Kredyty - wartość użytych kredytów, jeżeli zapłacono kredytami,
 • Zwrot (gotówka) - suma opłaty startowej zwróconej na konto użytkownika,
 • Zwrot (kredyty) - wartość opłaty startowej zwrócona w kredytach,
 • Opłata transakcyjna - suma wszystkich opłat transakcyjnych,
 • Numer rachunku - unikalny numer transakcji.


Istnieje możliwość sortowania danych w tabeli, używając kilku parametrów jednocześnie. Kliknij nazwę kolumny, aby wybrać parametr do sortowania. Kolejność sortowania widoczna jest z lewej strony ekranu. Kliknij nazwę kolumny, aby usunąć parametr lub kliknij przycisk Więcej i wybierz Resetuj kolejność sortowania, lub Resetuj filtry i sortowanie, aby przywrócić domyślne sortowanie według daty płatności.


Możesz wyeksportować dane z tabeli do pliku CSV. W tym celu wybierz jeden z dwóch dostępnych formatów w polu Separator dziesiętny

 • plik, w którym kropka "." jest używana jako separator miejsc dziesiętnych,
 • plik, w którym przecinek "," jest używany jako separator miejsc dziesiętnych.


Następnie kliknij przycisk Zapisz do pliku.


Pamiętaj, że domyślnie wypłaty na Twoje konto bankowe odbywać się będą codziennie, zawsze z 7-dniowym opóźnieniem. Jeżeli chcesz otrzymywać wypłaty z inną częstotliwością, np. co tydzień lub raz w miesiącu, poinformuj nas o tym, wysyłając wiadomość na adres support@rosterathletics.com z tytułem wiadomości „Harmonogram wypłat”.


Należy ponadto pamiętać, że jeśli waluta, której używasz, jest inna niż obsługiwana przez nasz system płatności, możesz znaleźć rozbieżność pomiędzy kwotami w dokumentach księgowych a faktycznie wypłaconą kwotą. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie waluty rozliczeniowe obsługujemy, skontaktuj się z nami pod adresem support@rosterathletics.com (polski złoty jest obsługiwany). Przykład: płatności w dolarach jamajskich (JMD) rozliczane są w USD, a płatności w lejach rumuńskich (RON) rozliczane są w EUR. Strata walutowa wynosi zazwyczaj 1-3%, ale różni się w zależności od międzynarodowych kursów wymiany.