Możesz nadać uprawnienia do przeglądania lub edytowania profili zawodników oraz sztafet innym użytkownikom platformy Roster Athletics. W tym celu otwórz zakładkę Uprawnienia w widoku edycji zawodnika lub sztafety.


Możesz to zrobić tylko w profilach zawodników i sztafet, które sam dodałeś do bazy danych.


setup_meeting_14.png


1. Aby dodać nowego użytkownika do listy kliknij przycisk Dodaj użytkownika.


2. Wpisz adres e-mail tego użytkownika i kliknij przycisk Dodaj. Adres e-mail musi być przypisany do istniejącego użytkownika platformy do zarządzania zawodami Roster Athletics.


setup_meeting_14.png


3. Po dodaniu użytkownika otrzyma on uprawnienia do przeglądania. Możesz nadać użytkownikowi więcej uprawnień poprzez wybranie ich z listy Dodaj uprawnienia.


setup_meeting_14.png 


Przeglądanie - użytkownik może przeglądać wszystkie informacje, ale nie może ich edytować.

Edytowanie - użytkownik może edytować dane zawodników i sztafet, do których ma uprawnienia.

Admin - użytkownik może nadawać uprawnienia innym użytkownikom.


4. Aby usunąć użytkownika z listy kliknij na ikonę usuwania.