Ten poradnik dotyczy dodawania wyników dla konkurencji technicznych (z wyjątkiem skoku wzwyż i skoku o tyczce). Aby dodać wyniki wybierz Results z menu po lewej stronie.


1. Kliknij na nazwę konkurencji. 


setup_meeting_42.png


2. Możesz dodać miejsca w kolumnie Place i wyniki w kolumnie Result. Możesz dodać wszystkie wyniki z wszystkich prób. Aby dodać nową próbę kliknij ikonę "plus" (+). Najlepszy wynik danego zawodnika oznaczony będzie dwiema zielonymi gwiazdkami (**) umieszczonymi obok numeru próby.


setup_meeting_43.png


Możesz także dodać wyłącznie wyniki w kolumnie Result i następnie kliknąć na przycisk Resolve places & sort (ikona trzech poziomych kresek zlokalizowana poniżej nazwy konkurencji), która posortuje zawodników na podstawie ich wyników i przypisze miejsca automatycznie.


3. Gdy próba zawodnika nie jest ważna, zmień status wyniku w drugiej kolumnie Status z OK na x, - lub r.


setup_meeting_43.png 


OK - ważna próba, możesz wpisać rezultat,

x  nieważna próba,

próba opuszczona ,

r  zawodnik wycofał się z rywalizacji w trakcie trwania konkurencji.


4. Informacja o wszystkich rekordach (WR, MR, PB, SB) pojawi się automatycznie w kolumnie Record. Możesz jednak zmienić te wartości ręcznie, gdy wyłączysz opcję asystenta (Assisted mode) w opcjach (Options), do których dostęp znajdziesz z prawej górnej strony listy startowej. 


setup_meeting_43.png

 

5. Jeżeli zawodnik został zdyskwalifikowany (DQ) lub nie wystartował (DNS) ustaw odpowiedni status w kolumnie Status. Status NM (no mark, bez ważnej próby) ustawi się automatycznie, gdy wszystkie próby zawodnika będą nieudane.


setup_meeting_43.png

 

6. Jeżeli konkurencja uwzględnia pomiar wiatru (np. skok w dal, trójskok) możesz dodać informację o sile wiatru w polu Wind. Jeżeli wiatr jest większy od 2.0 m/s wówczas informacja o rekordach nie zostanie wyświetlona.

 

setup_meeting_43.png


7. Po dodaniu wszystkich wyników kliknij na suwak oznaczony nazwą Results complete. W aplikacji mobilnej konkurencja ta zostanie oznaczona jako zakończona w postaci wyświetlenia trzech medali. Pamiętaj, że ustawienia wyników jako kompletne nie można cofnąć. 


setup_meeting_43.png