Ten poradnik dotyczy dodawania wyników dla konkurencji technicznych (z wyjątkiem skoku wzwyż i skoku o tyczce). Aby dodać wyniki, wybierz Wyniki z menu po lewej stronie.


1. Kliknij nazwę konkurencji (lub nazwę grupy/rundy). Dla konkurencji skoku wzwyż i skoku o tyczce sprawdź poradnik Skok wzwyż, skok o tyczce.


setup_meeting_42.png


2. Możesz dodać miejsca w pierwszej kolumnie i wyniki w kolumnie z numerem rundy. Możesz dodać wszystkie wyniki z wszystkich prób. Aby dodać nową kolejkę, kliknij ikonę plusa. Najlepszy wynik danego zawodnika oznaczony będzie dwiema zielonymi gwiazdkami (**) oraz widoczny w kolumnie Wynik.


setup_meeting_43.png


Możesz także dodać wyłącznie wyniki i następnie kliknąć ikonę widoczną nad kolumną z miejscami w celu przypisania miejsc automatycznie na podstawie wszystkich prób.


3. Gdy próba zawodnika nie jest ważna, wpisz lub wybierz  x, - lub r status w polu wyniku.


setup_meeting_43.png 


  • x → nieważna próba,
  • - → próba opuszczona,
  • rzawodnik wycofał się z rywalizacji w trakcie trwania konkurencji.


4. Informacja o wszystkich rekordach (WR, MR, PB, SB) pojawi się automatycznie pod rekordową próbą. Możesz jednak zmienić te wartości ręcznie, gdy wyłączysz Tryb asystenta w menu Opcje, do których dostęp znajdziesz w prawym górnym rogu listy startowej.


setup_meeting_43.png


setup_meeting_43.png

 

UWAGA: Wyłączenie Trybu asystenta dotyczy tylko użytkownika dokonującego zmiany w ustawieniach. W przypadku, gdy zawody edytuje kilku użytkowników, wyłączenie trybu asystenta przez jednego z nich, może sprawić, że pozostali użytkownicy będą widzieć niezapisane dane. Wynika to z faktu, że aktywny tryb asystenta automatycznie oblicza rekordy dla wyświetlanych konkurencji.


5. Jeżeli zawodnik został zdyskwalifikowany (DQ) lub nie wystartował (DNS) ustaw odpowiedni status w kolumnie Status. Status NM (no mark, bez ważnej próby) ustawi się automatycznie, gdy wszystkie próby zawodnika będą nieudane.


setup_meeting_43.png

 

6. Jeżeli konkurencja uwzględnia pomiar wiatru (np. skok w dal, trójskok), w polu Wiatr możesz dodać informację o sile wiatru (jeżeli wybrano Sezon - Stadion). Jeżeli wiatr jest większy od 2.0 m/s wówczas informacja o rekordach nie zostanie wyświetlona.

 

setup_meeting_43.png


7. Po dodaniu wszystkich wyników kliknij suwak ZAKOŃCZONE. W aplikacji mobilnej konkurencja ta zmieni status z LIVE na zakończoną.


Wyniki oznaczone są dwoma znacznikami czasowymi: datą i godziną ostatnio dokonanej zmiany oraz datą i godziną oznaczenia konkurencji jako zakończona. Informacje te mogą być przydatne przy wnoszeniu protestów. Uwaga: w przypadku braku zasięgu sieci i korzystania z aplikacji sędziowskiej Meet Mgmt, godziną zakończenia konkurencji będzie czas wysłania tej informacji do serwera.

Pamiętaj, że ustawienia wyników jako zakończone nie można cofnąć.


setup_meeting_43.png