Niniejsza instrukcja dotyczy integracji pomiędzy Roster Athletics a systemem pomiaru czasu TimeTronics Argus. 


Poradnik składa się z następujących części:


Czego potrzebujesz do ustawienia integracji?

 • Zawody dodane w serwisie Roster Athletics.
 • Pobrany i zainstalowany program Roster Athletics Agent (można go pobrać tutaj: Pobierz RosterAgent).
 • Dostęp do oprogramowania TimeTronics Argus (działa wyłącznie na komputerach z systemem Windows). Możesz pobrać je tutaj: https://www.timetronics.be/support.


RosterAgent jest niewielkim programem, który umożliwia komunikację (przesyłanie list startowych i wyników) pomiędzy platformą Roster Athletics a systemem pomiaru czasu TimeTronics. 

 

Aby kontynuować proces integracji, powinieneś otworzyć trzy programy:

 1. Roster Athletics w przeglądarce internetowej,
 2. TimeTronics Argus,
 3. RosterAgent.

 


Rodzaj integracji


Program Roster Athletics Agent umożliwia przesyłanie informacji pomiędzy TimeTronics i Roster za pomocą udostępniania Plików PAR. Możesz skorzystać z tego rozwiązania, używając systemu TimeTronics i Roster Athletics na tym samym komputerze lub korzystając z udostępniania plików między dwoma komputerami.


Aby rozpocząć integrację musisz określić Katalog wejściowy (listy startowe) na pliki PAR i Katalog wyjściowy (wyniki) na pliki TXT. Oba foldery muszą znajdować się w podkatalogu o nazwie PAR i korespondować z lokalizacją folderów "parfilesdir" i "resfilesdir" w pliku Argus Sync.

UWAGA: Katalogiem wejściowym i wyjściowym powinny być foldery lub podfoldery zlokalizowane na dysku (np. na dysku C:). Należy unikać dodawania folderu bezpośrednio na pulpit.
Rozpoczęcie integracji


1. Wybierz uczestników, którzy będą eksportowani z platformy Roster Athletics do TimeTronics. W tym celu otwórz szczegóły zawodów i przejdź do sekcji Integracja z sytemem pomiaru czasu.

Możesz wybrać opcję eksportu wszystkich zawodników/sztafet lub pominąć uczestników ze statusem DNS. Wybór tej drugiej opcji oznacza, że zawodnik nie pojawi się w programie TimeTronics, gdy status DNS został przypisany zawodnikowi przed rozpoczęciem konkurencji (np. podczas procesu potwierdzania startu).


2. Poniżej w polu Eksportowane konkurencje możesz zdecydować dla jakich konkurencji ma zostać przygotowany plik PAR z listą startową. Możesz eksportować wszystkie konkurencje lub pominąć te oznaczone jako zakończone.


3. Na dole sekcji wybierz Format opisu konkurencji, który używany będzie to generowania nazw dla plików PAR z listami startowymi.Istnieją trzy formaty opisu konkurencji:


 • Prosty: nazwa konkurencji, płeć (jeżeli zawody obejmują rywalizację kobiet i mężczyzn), kategoria wiekowa (jeżeli zawody obejmują rywalizację w ramach kilku kategorii wiekowych), runda i numer serii.
 • Szczegółowy: godzina rozpoczęcia, nazwa konkurencji, płeć (jeżeli zawody obejmują rywalizację kobiet i mężczyzn), kategoria wiekowa (jeżeli zawody obejmują rywalizację w ramach kilku kategoriach wiekowych), specjalną nazwę (jeżeli dodano), runda i numer serii.
 • Własny: umożliwiający wybranie własnego opisu przy wykorzystaniu dostępnych danych.


 

Wybierając własny format, możesz określić kolejność i rodzaj wyświetlanych informacji poprzez edycję pola tekstowego Własny format. Kliknij element poniżej pola tekstowego, aby go dodać. Pamiętaj o dodaniu spacji między poszczególnymi polami. Dostępne opcje:

 • Data: wyświetla datę rozpoczęcia konkurencji w formacie RRRRMMDD (R- rok, M - miesiąc, D - dzień),
 • Godzina: wyświetla godzinę rozpoczęcia konkurencji,
 • Kategoria: wyświetla nazwę kategorii wiekowej,
 • Kategoria (opcja): wyświetla nazwę kategorii wiekowej, jeżeli zawody obejmują rywalizację w ramach kilku kategorii wiekowych. Pole nie będzie widoczne, gdy wszystkie konkurencje oznaczone są tą samą grupą wiekową.
 • Nazwa (opcja): wyświetla specjalną nazwę konkurencji, którą można nadać w programie minutowym (np. Bieg Amatorów),
 • Nazwa konkurencji: wyświetla nazwę konkurencji,
 • Numer serii (opcja): wyświetla numer serii lub grupy (jeżeli konkurencja obejmuje rywalizację w ramach kilku serii),
 • Płeć: wyświetla informację o płci w formacie M (mężczyźni), K (kobiety) lub MIX (konkurencje mieszane),
 • Płeć (opcja): wyświetla informacje o płci, jeżeli zawody obejmują rywalizację dla kobiet i mężczyzn. Pole nie będzie widoczne, gdy wszystkie konkurencje oznaczone są tą samą płcią,
 • Runda: wyświetla nazwę rundy,
 • Skrót wieloboju (opcja): wyświetla skrót wieloboju.


3. Pozostań w widoku szczegółów zawodów. Po lewej stronie znajdziesz przycisk Konfiguracja Agenta, który należy kliknąć i wybrać z listy TimeTronics (Argus). Ta akcja wywoła pobranie pliku .roster. Zapisz ten plik na swoim komputerze.UWAGA: Bardzo ważne jest, aby użyć OSTATNIO pobranego pliku .roster do załadowania go w RosterAgent. W przeciwnym razie nie będziesz w stanie zsynchronizować programu z platformą.


Po pobraniu pliku uwierzytelniającego przejdź do RosterAgent. Kliknij przycisk Wczytaj konfigurację i wybierz plik .roster, który przed chwilą pobrałeś (np. meeting-xxx-auth.roster). Po załadowaniu konfiguracji, plik „.roster” zostanie zapisany w folderze z programem RosterAgent. Plik ten przechowuje informacje o katalogu, więc nie trzeba za każdym razem wprowadzać jego ustawień.


Kliknij przycisk Start. Jeżeli status Monitor wyników jest Aktywny, a status Połączenia jest ustawiony na Połączono, FinishLynx i Roster Athletics są ze sobą poprawnie zintegrowane.


 

Kliknięcie przycisku Stop spowoduje przerwanie połączenia, natomiast kliknięcie przycisku Wyjście spowoduje zamknięcie programu. Aby móc zmienić katalogi wejściowe i wyjściowe, połączenie musi być nieaktywne.


Jeśli włączysz opcję Pokaż powiadomienia, zobaczysz komunikaty, takie jak:W każdej chwili możesz wyłączyć powiadomienia. Informacje o najważniejszych wydarzeniach (brak połączenia, brak dostępu itp.) wciąż będą widoczne.


Gdy RosterAgent jest włączony, zwróć uwagę na statusy parametrów Monitor wyników i Połączenia:


Monitor wyników:

 • Aktywny
 • Nieaktywny
 • Inicjowanie
 • Zatrzymywanie


Połączenie:

 • Łączenie
 • Połączono
 • Rozłączanie
 • Rozłączono
 • Brak


Po przygotowaniu list startowych w Roster Athletics przejdź do TimeTronics Argus. wybierz odpowiedni plik PAR (.par).


Każda lista startowa (seria) posiada unikalny plik PAR. Możesz zlokalizować odpowiedni plik za pomocą nazwy, który obejmuje: [meet(ID zawodów] - informacje o konkurencji z uwzględnieniem danych określonych w polu Format opisu konkurencji - [ID konkurencji], np. [meet123] 1000 - 100m - Seniorzy - Final A [123].par.Gdy listy startowe konkurencji/serii zostały wczytane w programie TimeTronics Argus, możesz przystąpić do standardowej procedury dodawania wyników. 


Kolumna BIB zawierać będzie informacje o numerach startowych oraz torach (kolejności).


Jeżeli w TimeTronics istnieje informacja o sile wiatru, będzie ona automatycznie przesłana do systemu Roster Athletics.


Odpowiedni statusu zawodnika, jeżeli nie uzyskał on ważnego rezultatlu, można wybrać bezpośrednio w programie TimeTronics. Aby wybrać status, najedź myszką na odpowiednie pole w kolumnie Rank lub Time, wciśnij CTRL, kliknij lewym przyciskiem myszy i wybierz Status z nowego okna. Statusy z TimeTronics odpowiadają następującym statusom w systemie Roster:

 • Wyświetlany jest wynik i brak dodatkowego statusu → OK,
 • did not start (DNS) → DNS,
 • did not finish (DNF) → DNF,
 • disqualified (DQ) DQ.


W przypadku wyboru statusu DQ, powód dyskwalifikacji należy wybrać w systemie Roster.


Po zakończeniu procedury dodawania wyników, kliknij ikonę strzałki (upload results) w polu Results Table. Po zapisaniu, synchronizacja wszystkich danych z systemem Roster może zająć do ok. 10 sekund.


Teraz możesz wrócić do Roster Athletics i zobaczyć wyniki oraz miejsca zawodników zaktualizowane z systemu TimeTronics. Wyniki są od razu dostępne także w aplikacji mobilnej Roster Athletics.


UWAGA: Zawsze, gdy aktualizujesz listę startową w panelu Roster Athletics, zostanie ona automatycznie przesłana do RosterAgent, ale wciąż będziesz musiał ją zaktualizować w TimeTronics poprzez wczytanie ostatnio wygenerowanego pliku PAR. Ponadto pamiętaj, że konkurencje techniczne nie są wspierane przez TimeTronics.Porady i wskazówki dotyczące integracji z systemem pomiaru czasu


 • Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji RosterAgent (zobacz poradnik Pobierz RosterAgent, aby pobrać najnowszą wersję programu).
 • Jeśli podczas próby połączenia RosterAgent pojawi się komunikat „Nie można się połączyć - odmowa dostępu”, załaduj najnowszą wersję pliku konfiguracyjnego Agenta. Plik pobrać można w Szczegółach zawodów, klikając przycisk Konfiguracja agenta.
 • Program RosterAgent umożliwia przechowywanie plików w kolejce i przesyłanie ich przy odzyskaniu połączenia np. po utracie połączenia z Internetem. Kolejka plików widoczna jest w programie z prawej strony. Podczas normalnej pracy programu lista powinna być pusta.