Możesz zmienić format wyświetlania daty i godziny w menu użytkownika. Aby to zrobić, kliknij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu strony i wybierz Ustawienia.


create_meeting.png


Zmień wyświetlany Format daty, wybierając odpowiedni z rozwijanego menu. Na liście znajdują się cztery różne formaty, w każdym z nich DD oznacza dzień, MM oznacza miesiąc, a RRRR oznacza rok:

  • MM/DD/RRRR
  • DD-MM-RRRR
  • RRRR-MM-DD


create_meeting.png 


Zmień wyświetlany Format godziny, wybierając odpowiedni z rozwijanego menu. Na liście znajdują się dwa różne formaty:

  • 24h (np. 16:15)
  • 12h (np. 11:15 AM)


Wybrany format ma zastosowanie przy edycji rozpoczęcia i zakończenia zawodów, startu konkurencji oraz daty urodzin zawodnika.


Pamiętaj, że zmiana formatu daty nie obejmuje funkcji dodawania sportowców za pomocą importu pliku CSV.