Ten poradnik dotyczy dodawania wyników dla konkurencji skoku wzwyż i skoku o tyczce. Aby dodać wyniki, wybierz Wyniki z menu po lewej stronie.


1. Kliknij nazwę konkurencji lub grupy/rundy.


setup_meeting_42.png


2. Dodaj/edytuj wysokość początkową i wybierz z listy poprawny status wyniku dla jednego lub kilku zawodników na danej wysokości.


setup_meeting_42.png


Lista wszystkich statusów:

  • o → ważna próba (może być oznaczona również jako xo lub xxo),
  • → nieważna próba (może być oznaczona również jako xx lub xxx),
  • - → próba opuszczona (może być oznaczona również jako x- lub xx-),
  • → zawodnik wycofał się z rywalizacji w trakcie trwania konkurencji (może być oznaczona również jako xr lub xxr).


3. Dodaj kolejną wysokość, klikając ikonę plusa umieszczoną w prawym górnym rogu, edytując wysokość (jeżeli automatycznie wygenerowana wysokość nie jest poprawna) oraz ustawiając odpowiedni status wyniku zawodnika lub zawodników. Powtórz ten krok dla kolejnych wysokości.

Dodając nową wysokość, system uwzględni różnicę między dwiema ostatnimi wysokościami.


setup_meeting_42.png 


4. Możesz dodać miejsca w pierwszej kolumnie. Możesz także dodać tylko wyniki (odpowiednie statusy dla odpowiednich wysokości) i następnie kliknąć ikonę umieszczoną nad miejscami w celu przypisania miejsc automatycznie na podstawie wszystkich prób.


setup_meeting_43.png


Najlepszy wynik danego zawodnika oznaczony będzie dwiema zielonymi gwiazdkami (**) oraz widoczny w kolumnie Wynik.


5. Informacja o wszystkich rekordach (WR, MR, PB, SB) pojawi się automatycznie pod statusem wyniku. Możesz jednak zmienić te wartości ręcznie, gdy wyłączysz Tryb asystenta w menu Opcje, do których dostęp znajdziesz w prawym górnym rogu listy startowej.


setup_meeting_43.png


setup_meeting_43.png

 

UWAGA: Wyłączenie Trybu asystenta dotyczy tylko użytkownika dokonującego zmiany w ustawieniach. W przypadku, gdy zawody edytuje kilku użytkowników, wyłączenie trybu asystenta przez jednego z nich, może sprawić, że pozostali użytkownicy będą widzieć niezapisane dane. Wynika to z faktu, że aktywny tryb asystenta automatycznie oblicza rekordy dla wyświetlanych konkurencji.


6. Jeżeli zawodnik został zdyskwalifikowany (DQ) lub nie wystartował (DNS) ustaw odpowiedni status w kolumnie Status. Status NM (no mark, bez ważnej próby) ustawi się automatycznie, gdy wszystkie próby zawodnika będą nieudane. 


setup_meeting_43.png

 

7. Po dodaniu wszystkich wyników kliknij suwak ZAKOŃCZONE. W aplikacji mobilnej konkurencja ta zmieni status z LIVE na zakończoną.


Wyniki oznaczone są dwoma znacznikami czasowymi: datą i godziną ostatnio dokonanej zmiany oraz datą i godziną oznaczenia konkurencji jako zakończona. Informacje te mogą być przydatne przy wnoszeniu protestów. Uwaga: w przypadku braku zasięgu sieci i korzystania z aplikacji sędziowskiej Meet Mgmt, godziną zakończenia konkurencji będzie czas wysłania tej informacji do serwera.

Pamiętaj, że ustawienia wyników jako zakończone nie można cofnąć.


setup_meeting_43.pngWskazówka dotycząca wprowadzania wyników


Jeżeli dodajesz wyniki dla wszystkich zawodników za jednym razem (np. spisujesz wyniki z arkusza z wynikami), możesz zmienić sposób przełączania się pomiędzy poszczególnymi polami. W menu Opcje możesz określić kierunek nawigacji, wybierając Nawigacja wyników i następnie Od lewej do prawej lub Z góry do dołu.


Po wyborze odpowiedniej metody będziesz mógł przełączać się pomiędzy polami zgodnie z określonym kierunkiem, klikając przycisk Tab na klawiaturze.