Ten poradnik dotyczy dodawania wyników dla konkurencji skoku wzwyż i skoku o tyczce. Aby dodać wyniki wybierz Results z menu po lewej stronie.


1. Kliknij na nazwę konkurencji (skok wzwyż lub skok o tyczce).


setup_meeting_42.png


2. Dodaj/edytuj wysokość początkową w kolumnie Attempts/Heights i wybierz z listy poprawny status wyniku dla jednego lub kilku zawodników na danej wysokości.


setup_meeting_42.png


Lista wszystkich statusów:

o  ważna próba (może być oznaczona również jako xo lub xxo),

x  nieważna próba (może być oznaczona również jako xx lub xxx),

-  próba opuszczona (może być oznaczona również jako x- lub xx-),

r  zawodnik wycofał się z rywalizacji w trakcie trwania konkurencji (może być oznaczona również jako xr lub xxr).


3. Dodaj kolejną wysokość klikając na ikonę plusa (+) umieszczoną w prawym górnym rogu, edytując wysokość (jeżeli automatycznie wygenerowana wysokość nie jest poprawna) oraz ustawiając odpowiedni status wyniku zawodnika lub zawodników. Powtórz ten krok dla kolejnych wysokości.


setup_meeting_42.png 


4. Możesz dodać miejsca w kolumnie Place. Możesz także dodać tylko wyniki (odpowiednie statusy dla odpowiednich wysokości) i następnie kliknąć na przycisk Resolve places & sort (ikona trzech poziomych kresek zlokalizowana poniżej nazwy konkurencji), która posortuje zawodników na podstawie wyników i przypisze miejsca automatycznie.  


setup_meeting_43.png


Najlepszy wynik danego zawodnika oznaczony będzie dwiema zielonymi gwiazdkami (**).


5. Informacja o wszystkich rekordach (WR, MR, PB, SB) pojawi się automatycznie pod statusem wyniku. Możesz jednak zmienić te wartości ręcznie, gdy wyłączysz opcję asystenta (Assisted mode) w opcjach (Options), do których dostęp znajdziesz w prawym górnym rogu listy startowej. 


setup_meeting_43.png

 

6. Jeżeli zawodnik został zdyskwalifikowany (DQ) lub nie wystartował (DNS) ustaw odpowiedni status w kolumnie Status. Status NM (no mark, bez ważnej próby) ustawi się automatycznie, gdy wszystkie próby zawodnika będą nieudane. 


setup_meeting_43.png

 

7. Po dodaniu wszystkich wyników kliknij na suwak oznaczony nazwą Results complete. W aplikacji mobilnej konkurencja ta zostanie oznaczona jako zakończona w postaci wyświetlenia trzech medali. Pamiętaj, że ustawienia wyników jako kompletne nie można cofnąć.  


setup_meeting_43.png